Below is a list of books I have written in English (first) and Norwegian (below).


In English:
Springer-eofc-cover.jpgSpringer

The Evolution of Consciousness. Implications for Mental Health and Quality of Life


(Springer, Switzerland, 2016)

The book offers a model of what consciousness is about. It uses this Insight in conscious processes to suggest how to make life more pleasant. The text is based on a novel theory of the evolutionary trajectory leading to conscious animals.improving the human zoo.jpg Amazon.com

Improving the Human Zoo: Exploring Alternative Lifestyles Around the World

(The Darwin Press, 2015)
The book looks at ways of setting up a community, focusing on options explored in various intentional communities. I have recently started a research project on the topic together with David Sloan Wilson at Binghamton University, NY. The focus of the research is to investigate possible features of intentional communities that may improve quality of life.

external image 51YKVX9Ua-L._SL500_AA300_.jpg Amazon.com

Darwinian Happiness: Evolution as a Guide for Living and Understanding Human Behavior

2. expanded and updated edition (The Darwin Press, Princeton, 2012)
This is my main book on the topic of happiness. It is written for an educated, general audience. Besides explaining important aspects of human behavioral biology, the text offers advice as to how to make the most out of the human brain. The first edition came in 2002 and received top reviews. It is now available in Italian from IPOC (www.ipocpress.com): L'evoluzione come chiave per la felicità (2015)

The Biology of Happiness
The Biology of Happiness
Amazon.com

The Biology of Happiness

(Springer, Germany, 2012)
This is a shorter version on how the biological perspective can informe us on what quality of life is about. It is meant for a more scientifically oriented reader, but not restricted to people with a background in natural sciences.

external image GrindeGodCoverImage-800.jpg Amazon.com

God - A Scientific Update

(The Darwin Press, 2011)
This is most likely the first serious "bible" written by an atheist. I wrote the book because I believe religion has the potential of helping mankind - if we can harness this aspect of the human mind.

In Norwegian:

månen-omslag.jpg

Dit månen drar

(Fair Forlag, 2017)
Roman der handlingen foregår i Månefjellene for 60 000 år siden. Gaarder skrev Sofies verden for å gjøre leserne interessert i filosofi - jeg ønsker å gjøre folk interessert i våre røtter. Hva slags liv levde våre fjerne forfedre før jordbruks- og industrisamfunnet overtok kloden?

aldringsbok.jpg

Aldring - Hva du bør vite før du blir for gammel

(Dreyer Forlag, 2017)
Boken forklarer hvorfor vi eldes og hvordan vi eldes, samt hvordan vi å gjøre det beste ut av denne noe begredelige kunnskapen. Målet er å dø ung - som gammel.
bevissthet-omslag-small.jpg

Bevissthet: Forstå hjernen og få et bedre liv

(Spartacus Forlag, 2014)
Jeg presenterer en modell for hvordan menneskehjernen er i stand til å generere opplevelser: det nevrobiologiske korrelatet til bevissthet. Boken gir også en forklaring på hvorfor evolusjonsprosessen førte fram til komplekse nervesystemer med bevisste prosesser. Vår hjerne blir i stor grad formet av miljøet, slike kunnskapene er nyttige når det kommer til å utvikle sin egen hjerne i retning av å servere positive opplevelser.

Omslag-Dyrehagen.jpg

Den menneskelige dyrehage: En reise i alternative levemåter

(Flux Forlag, 2012)
I denne boken prøver jeg å vise at det fins alternativer til livet i det vestlige industrisamfunnets kjernefamilier. Jeg har besøkt en serie forskjellige muligheter, alt fra klostre til urfolk og økolandsbyer, og prøver å se hva vi kan lære av disse stedene.

Gud_Grinde_M_jpg__[500px].jpg

Gud - en vitenskapelig oppdatering

(Flux Forlag, 2008)

indre guru.jpg

Genene - din indre guru

(Grøndahl Dreyer, 1996)
Out of print, but available from the author.